Förköpsinformation

Svensk Kapitalrådgivning AB bedriver tillståndspliktig verksamhet och vi vill här ge dig som kundinformation om bolaget och dess verksamhet.

Var uppmärksam på att Svensk Kapitalrådgivning AB kan verka under olika tillstånd beroende på vilket kundförhållande som du tillsammans med din rådgivare finner vara det bästa för just dig.

Om Svensk Kapitalrådgivning AB:s egna tillstånd och verksamhet kan du läsa nedan.

Förköpsinformation

Svensk Kapitalrådgivning AB fungerar även som anknutna ombud till Garantum Fondkommission AB i de fall en kund tecknar eller äger investeringar utanför ramen av försäkring. Du hittar mer information nedan.

Tveka inte

Kontakta oss om du har funderingar