Tillstånd

Vi har tillstånd för

  • Investeringsrådgivning via Garantum Fondkommission AB
  • Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling från Finansinspektionen

Svensk Kapitalrådgivnings rådgivare är diplomerade försäkringsförmedlare och licensierade i enlighet med Insuresec samt Swedsec-licensierade via det anslutna företaget Garantum fondkommission AB . Det innebär att våra rådgivare har dokumenterad kunskap och lämplighet att förmedla och ge rådgivning inom ramarna för finansmarknaden.

Tillstånd av Finansinspektionen

Svensk Kapitalrådgivning AB är registrerat som försäkringsförmedlare och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lag om försäkringsförmedling förmedla livförsäkringar samtliga klasser. Svensk Kapitalrådgivning AB står i egenskap av försäkringsförmedlare, direkt under Finansinspektionens tillsyn.

Garantum Fondkommission

Bolaget Svensk Kapitalrådgivning AB är anknutna ombud till Garantum Fondkommission 556668–1531 Garantum Fondkommission AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Garantum Fondkommission AB, som granskar våra affärer och vår dokumentation.

Garantum Fondkommission ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.

Klicka på knappen nedan för att få mer information om Garantum Fondkommission AB.

Tveka inte

Kontakta oss om du har funderingar