Klagomål

Klagomål

För oss är det ytterst viktigt att du som kund är nöjd med de tjänster vi erbjuder dig. Vid eventuellt missnöje ber vi er att snarast vända er till den rådgivaren ni varit i kontakt med. Är ni efter kontakten med den aktuella rådgivaren fortfarande inte nöjd ber vi er att ta kontakt med Svensk Kapitalrådgivnings klagomålsansvarig

Kundklagomålsansvarig – Försäkringar

Svensk Kapitalrådgivning AB 

Johan Pettersson 

E-post: info@svenskkapitalradgivning.se 

Tel: 0736–559206

Kundklagomålsansvarig – Värdepapper

Klagomålsansvarig 

Garantum Fondkommission AB 

Norrmalmstorg /smålandsgatan16 103 90 Stockholm 

08-522 550 00 

E-post: peter.hammarsten@garantum.se

Vi ber er även att skriftligen komma in med relevant information så att vi så effektivt som möjligt kan handlägga ärendet.

Andra oberoende vägar för prövning

Om du inte är nöjd efter att klagomålsansvarig har prövat ditt ärende finns det andra vägar för prövning. Du har möjlighet att få kostnadsfri vägledning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå (www.konsumenternas.se). Du kan även föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se) eller till allmän domstol.

Tveka inte

Kontakta oss om du har funderingar