Behandling av personuppgifter

Om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas efter engelskans ”General Data Protection Regulation”, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter den nu gällande lagen som reglerar personuppgiftsbehandling, det vill säga Personuppgiftslagen (PuL). Den nya förordningen ger oss alla större rätt att bestämma över våra personuppgifter.

Förordningen syftar bland annat till att:

· Stärka medborgarnas grundläggande rättigheter i den digitala tidsåldern genom att ge dem kontroll över hur deras personuppgifter används

· Underlätta för näringslivet genom att förenkla regelverken på den digitala gemensamma marknaden

· Få organisationer att ta ansvar för hur de behandlar personuppgifter

Trygg hantering av personuppgifter

Svensk Kapitalrådgivning AB är noga med att skydda din integritet och dina enskilda rättigheter genom en trygg och säker hantering av personuppgifter. Vi har med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation) – Dataskyddsförordningen – samlat all information kring detta i vår nya integritetspolicy. Ta gärna del av den, du hittar den i länken nedan.

Tveka inte

Kontakta oss om du har funderingar